Cena ŠSK ZC Mini I.P.S.C., Žarnovická liga (1. kolo) 2023

ŠSK Žarnovica vás pozýva na súťaž Cena ŠSK ZC Mini I.P.S.C, Žarnovická liga – 1. kolo, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. 04. 2023 o 09.00h s prezentáciou od 08.30h. Viac informácií nájdete v PROPOZÍCIÁCH.

Výsledková listina zo súťaže

Cena ŠSK Žarnovica Mini I.P.S.C. 2023

Pod takýmto názvom zorganizoval Športovo-strelecký klub Žarnovica súťaž v športovej situačnej streľbe z malokalibrovej pištole. Tá sa uskutočnila v sobotu 29. apríla na strelnici Jamina v Rudne n. Hronom za účasti 10 strelcov z nášho regiónu. Bolo to súčasne aj I. kolo Žarnovickej ligy.

Bez rozdielu kategórii sa súťažilo na dvoch parkúroch, v dvoch kolách, pričom sa z každého počítal len lepší výsledok. V prvom bol najlepší Jaroslav Rudinský s faktorom (pomer bodov k času) 4,92 pred Mariánom Tomíkom s faktorom 4,22 a Mariánom Tomíkom (všetci MO SZTŠ Rudno nad Hronom) s faktorom 4,18. V druhom bol najlepší Marián Tomík s faktorom 4,12 pred Patrikom Tomíkom s 4,07 a Petrom Žarnovičanom ml. (MO SZTŠ Rudno n. Hr.), ktorý mal faktor 2,95. Výsledným faktorom 8,34 zvíťazil M. Tomík. Druhý bol P. Tomík s 8,25 a tretí J. Rudinský, ktorý mal faktor 7,33. Túto trojicu organizátor odmenil športovými pohármi.

V doplňujúcej súťaži, ktorou bol duel, rovnako súťažilo 10 strelcov. Zvíťazil Jaroslav Rudinský, ktorý vo finále zdolal P. Tomíka a bol ocenený športovým pohárom.

Na príprave súťaže mal najväčší podiel člen ŠSK Žarnovica a súčasne člen MO SZTŠ Rudno n. Hronom Milan Slančík z Novej Bane. Pri samotnom zabezpečení súťaže sa však podieľala väčšina súťažiacich členov ŠSK Žarnovica a MO SZTŠ Rudno n. Hronom, konkrétne: Milan Slančík, Marián a Patrik Tomíkovci, Jaroslav Rudinský, Ľubomír Budinský, Peter Žarnovičan ml., a Peter Žarnovičan st., za čo im patrí vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

Foto: Najlepšia trojica súťaže (zľava) P. Tomík, M. Tomík a J. Rudinský

Malá ukážka Mini I.P.S.C. 2023