Kalendár

Na tejto stránke nájdete bližšie informácie o plánovaných streleckých podujatiach pre konkrétny kalendárny rok.

Plán streleckých podujatí

Plán brigád, čl.schôdz

Pravidlá každej súťaže

Dodržujte prosím nasledujúce pravidlá.

01.

Súťaž

Pri nahlasovaní a príprave oficiálnej súťaže dbáme predovšetkým na bezpečnosť. Taktiež sa snažíme o regionálny rozvoj, informujeme dostatočne regionálne kluby, čím vytvárame mnohé priateľské medziklubové prepojenia.

02.

Propozície

Základnou podmienkou ktorejkoľvek oficiálnej súťaže na úrovni regiónu je, aby minimálne 10 dní pred jej konaním boli jej predpokladaným účastníkom (rozumie sa príslušnej ZO, resp. ŠSK – minimálne v jednom exemplári) k dispozícii propozície, ktoré musia byť k dispozícii aj účastníkom počas konania súťaže.

03.

Výsledky

Organizátor sa usporiadaním súťaže taktiež zaväzuje, že do 14 dní od jej uskutočnenia bude mať každá príslušná ZO, resp. ŠSK (ktorej minimálne jeden člen sa zúčastnil súťaže) k dispozícii v jednom exemplári výsledkovú listinu s potrebnými náležitosťami.