Partnerstvo

Bližšie informácie o našom streleckom partnerstve sa dozviete na tejto stránke.

Partnerská obec Langeneichstädt (Nemecko)

Obec Langeneichstädt v Nemecku sa nachádza v spolkovom štáte Sachsen – Anhalt približne 30 km od mesta Halle. Autorom myšlienky partnerstva oboch obcí bol náš rodák pán Emil Luky, ktorý žije v obci Langeneichstädt od roku 1972. V roku 2001 pri návšteve rodnej obce počul strieľať na strelnici v Jaminej a keďže aj Langeneichstädt má strelecký klub, vnuklo mu to myšlienku partnerstva medzi obcami. Po dohode s pánom Milanom Šinkovičom, vedúcim streleckého klubu, navštívil obecný úrad s ponukou spolupráce a partnerstva medzi obcami.

Obecné partnerstvo

Po dohovore došlo v septembri 2002 k prvému neoficiálnemu stretnutiu v našej obci. Delegáciu obce Langeneichstädt viedol pán starosta Lutz Kloss a členmi boli pán Emil Luky, Harald Noack, Thomas Patzer a Wolfgang Jungmann. Po spoločnom streleckom preteku na strelnici sa uskutočnilo posedenie na obecnom úrade v Rudne nad Hronom. Pri tejto príležitosti došlo k dohode, že po schválení poslancami obecnej rady v Langeneichstädte a obecného zastupiteľstva v Rudne nad Hronom, dôjde k podpisu zmluvy o partnerstve medzi obcami.

Zmluvu slávnostne podpísali na chate Chmelovská vo Voznici dňa 28. marca 2003 starosta obce Langeneichstädt pán Lutz Kloss a starosta obce Rudno nad Hronom pán Ľubomír Kršjak za účasti poslancov oboch obcí.

Strelecké partnerstvo

Od roku 2003 sa stretávame pravidelne každý rok. Naši občania navštívili partnerskú obec prvý krát v roku 2003 pri príležitosti 1225 výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti došlo v Langeneichstädte k podpisu dohody o partnerstve aj medzi streleckými organizáciami oboch obcí. V roku 2004 nám zástupcovia partnerskej obce prišli zablahoželať ku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.