O nás

Bližšie informácie o našej strelnici sa dozviete na tejto stránke.

Počiatky strelectva

Počiatky strelcov v Rudne nad Hronom siahajú do roku 1952, kedy vznikla organizácia spolupracujúca s armádou – Zväzarm. Prvým predsedom bol p. Brankovič. Začiatky boli ťažké hlavne kvôli slabému materiálnemu zabezpečeniu. Preberali vyradené vojenské pušky a samopaly.

Vznik strelnice

V roku 1960 sa predsedom stáva Jozef Majer(na fotke v strede), za ktorého činnosti dosiahla organizácia najväčší rozkvet. V 70. rokoch bola v miestnej časti Jaminá vybudovaná krytá strelnica.

Súčasnosť

Miestna organizácia slovenského zväzu technických športov (Športovo strelecký klub) v Rudne nad Hronom bola založená ako nezisková organizácia v roku 2001 za účelom združenia rekreačných a športových strelcov. Organizuje každoročne viac ako 20 podujatí. Má okolo 50 členov z Rudna aj blízkeho regiónu a jej dlhoročným predsedom bol p. Milan Šinkovič.

Naše poslanie

Poslaním strelnice a športového streleckého klubu je predovšetkým podpora mládeže vo výuke čo najväčšieho záberu streleckých disciplín v danom regióne. Našou snahou je taktiež zabezpečiť bezpečné prostredie pri vykonávaní daných streleckých činností.

Naša vízia

Víziou strelnice a športového streleckého klubu je vštepovať životné zručnosti, ako sú odhodlanie, sústredenie, rešpekt, športové správanie, tímová spolupráca a pozitívna pracovná morálka, tak aby sa mládež stala produktívnou a prispievajúcou v rámci celej našej spoločnosti.