Branné preteky SNP 2022

MO SZTŠ Žarnovica Vás srdečne pozývajú na akciu "Branné preteky 2022", ktorá sa bude konať  24. septembra 2022 (sobota) na futbalovom ihrisku v Žarnovickej Huti. Prezentácia súťažiacich bude na mieste konania v čase od 8:40h do 9:45h. Propozície súťaže. Tešíme sa na Vás!

Branné preteky SNP

      Pod týmto názvom, na sobotu 24. septembra, už po piatykrát zorganizovala Miestna organizácie Slovenského zväzu technických športov (MO SZTŠ) Žarnovica v mestskej časti Žarnovická Huta súťaž. Po tretíkrát bol jej spoluorganizátorom aj Občiansky výbor (OV) tejto mestskej časti pod vedením jeho predsedu a súčasne poslanca MsZ Jána Udičku, ktorý bol nielen čestným riaditeľom súťaže, ale sa jej zúčastnil aj ako pretekár.

      Pretekov sa mohli zúčastniť nielen členovia SZTŠ, či SSZ, ale aj ich rodinní príslušníci či známi, teda vlastne ktokoľvek kto mal záujem. Oproti predchádzajúcemu ročníku organizátori „pridali“ dve kategórie, keď vekovo odlíšili práve tých najmladších, a tak ich bolo až rekordných 14. Avšak tentoraz už bolo podmienkou, že každý musel absolvovať trať po vlastných nohách a nenechať sa niesť. Spolu sa prihlásilo 49 záujemcov, čo bolo síce o 13 menej ako v minulom roku, ale aj tak to na súčasnú dobu bola veľmi pekná účasť. Súťažiaci opäť neboli len zo Žarnovice, vrátane mestskej časti Žarnovická Huta, ale aj z Horných Hámrov (medzi nimi aj konateľ MsPS, s.r.o. Žarnovica Martin Gontko), Rudna nad Hronom, Žiaru nad Hronom, Novej Bane, Bzenice, Župkova i Bratislavy. Tak sa súťaž postupne vlastne stáva už nadregionálnou, čo je potešením aj pre organizátorov.

     Aj tentoraz bolo úlohou každého súťažiaceho čo najrýchlejšie zdolať trať približne 120 m dlhú, čo najlepšie strieľať zo vzduchovky (v ľubovoľnej z troch polôh), mať presný zásah atrapou gumového granátu a poprekračovať šesť pneumatík. Najmladšie vekové kategórie mohli po trati sprevádzať rodičia a taktiež im mohli nabíjať vzduchovku. Trestné sekundy, či minúty, boli za nepresnú streľbu a nezasiahnutie cieľa granátom. Jednotlivé disciplíny i celú trať nakoniec úspešne absolvovalo 48 súťažiacich. Vo viacerých kategóriách opäť rozhodovali o konečnom poradí skutočne len sekundové rozdiely.

      Počet súťažiacich a víťazi v jednotlivých kategóriách:

 • chlapci 7 r. a mladší (4), Martin Matkovič (Žarnovica)
 • dievčatá 7 r. a mladšie (7), Zuzka Budinská (Nová Baňa)
 • chlapci 8-10 roční (8), Tomáš Tiller (Horné Hámre)
 • dievčatá 8-10 ročné (3), Hanka Dudová (Žarnovická Huta)
 • chlapci 11-15 roční (2), Adam Beňo (Žarnovica)
 • dievčatá 11-15 ročné (2), Romana Šteflovičová (Žarnovická Huta)
 • dorastenci, kadeti a juniori (1) Timotej Kratmüller (Rudno nad Hronom)
 • dorastenky, kadetky a juniorky (1) Lucia Gáfriková (Rudno nad Hronom)
 • ženy 21-45 ročné (4) Monika Melencová (Žarnovická Huta)
 • muži 21-45 roční (5) Pavol Okuliar (Bzenica)
 • seniorky 46 ročné a staršie (2) Alena Káčerová (Žarnovická Huta)
 • senioriA (46-59 roční) (3) Róbert Káčer (Žarnovická Huta)
 • senioriB (60-69 roční) (3) František Šteflovič (Žarnovická Huta)
 • senioriC (70-roční a starší) (3) Roland Hanus (Žarnovická Huta).

Minuloročné víťazstvá vo svojich kategóriách obhájila dvojica M. Melecová a R. Hanus.

Najúspešnejšie trojice v jednotlivých kategóriách boli odmenené medailami, a všetci ďalší medailou za účasť. Všetci účastníci mali pred, počas i po súťaži k dispozícii pitný režim a taktiež všetci si mohli po súťaži doplniť vynaloženú energiu výborným gulášom. Súčasťou podujatia boli aj tentoraz sprievodné ukážky v podaní Klubov vojenskej histórie (KVH), ktoré zabezpečil riaditeľ súťaže Róbert Káčer zo Žarnovickej Huty (člen MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica). Členovia KVH mali opäť hlavné stanovište v PUB-e u RAKA, ale „zaúčinkovali“ aj pri štarte.

Podujatím si jeho účastníci dôstojne pripomenuli 78. výročie Slovenského národného povstania. Zainteresovaní veria, že súťaž bude aj o rok. No a jej predbežný termíne je 2. september 2023.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

 

Text k foto:

1 – Riaditeľ súťaže prišiel na štart v sprievode členov KVH

2 – Hanka Budinská z N. Bane pri hode granátom

3 – Mladšie kategórie súťažiacich po odovzdaní ocenení

4 – Staršie kategórie spolu s členmi KVH

Ďakujeme autorovi za príspevok