Vianočné kolky 2022

MO SZTŠ Žarnovica a ŠSK ZC-352 Žarnovica Vás srdečne pozývajú na tradičnú koncoročnú akciu "Vianočné kolky", ktorá sa bude konať  17. decembra 2022 (sobota) o 09.00 hod., kolkárska štvordráha, MŠA Žarnovica. Pre bližšie info si prosím preštudujte priložené propozície súťaže. Tešíme sa na Vás!

Po troch rokoch, konkrétne v sobotu 17. decembra, sa na kolkárskej štvordráhe Mestského športového areálu v Žarnovici opäť konala súťaž pod názvom Vianočné kolky. I keď predtým bola skôr známa pod názvom Vianočné kolky strelcov, aj tentoraz boli jej organizátormi Miestna organizácia Slovenského zväzu technických športov (MO SZTŠ) a Športovo-strelecký klub (ŠSK) Žarnovica. V snahe jej skvalitnenia pozvali nielen členov streleckých klubov nášho regiónu, ich rodinných príslušníkov a známych, ale aj členov Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Žarnovica a pedagógov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Žarnovica. A malo to význam.

Krátko po deviatej hodine za organizátorov privítal všetkých účastníkov ich predseda Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátorku mesta Ing. Alenu Kazimírovú, poslanca MsZ v Žarnovici Jána Udičku i riaditeľku ZUŠ Žarnovica akademickú maliarku Zuzanu Komendovú, ktorí všetci sa do súťaže aj prihlásili. No a účastníkov bolo spolu 38, z toho 6 detí a dorastu. Medzi aktívnymi účastníkmi bola napríklad aj predsedníčka MO MS a súčasne vedúca speváckej skupiny Prameň Mgr. Anna Benčatová. Nechýbali ani účastníci z MO SZTŠ Rudno nad Hronom, M-ŠSK Žiar nad Hronom, samozrejme ZUŠ Žarnovica (5). Spolu bolo deväť kategórií. Deti a dorast súťažil na 20 hodov do plných a ostatní na 40 hodov združených (20 do plných a 20 dorážka).

V kategórii deti (dievčatá a chlapci 14-r. a mladší) súťažili štyria. Výkonom 105 kolov zvíťazila Viktória Kratmüllerová z Rudna na. Hronom. Druhá skončila Simona Dúchajová zo Žarnovice so 74 a tretia Miroslava Beniaková z Rudna n. Hronom, ktorá zvalila 63 kolov.

V kategórii dorast (dievčatá a chlapci 15-18 roč.) súťažili dvaja. So 75 kolmi zvíťazil Matej Žarnovičan z Hodruše-Hámrov a druhý bol Timotej Kratmüller (obaja členovia MO SZTŠ Rudno n. Hr.) so 68 kolmi.

Táto pätica bola odmenená medailami.

Šesť súťažiacich bolo v spoločnej kategórii juniorky a ženy (19-49 roč.). Zvíťazila Martina Thonhauserová (Žarnovica) výkonom 143 kolov. Druhá bola Katarína Beniaková (Rudno n. Hr). so 102 a tretia Andrea Číková (ZUŠ Žarnovica) s 91 kolmi.

V spoločnej kategórii juniorov a mužov súťažili štyria. Poradie a výsledky: 1. Slavomír Dúchaj 152, 2. Ján Udička (obaja Žarnovica) 124, 3. Michal Moravčík (ZUŠ Žarnovica) 87.

V kategórii seniorkyA (50-59 roč.) súťažilo šesť. Vynikajúcim výsledkom 167 zvalených kolov jasne zvíťazila Mária Fúsková (Žarnovica). Jej výkon bol aj celkove najlepším zo všetkých súťažiacich, keď aj oproti najlepším súťažiacim mužom mala až o 15 kolov lepší výkon. Druhá skončila Katarína Šavoltová (Žarnovica) so 122 a tretia Zuzana Komendová (ZUŠ Žarnovica) s 85 kolmi.

V kategórii senioriA súťažili len traja. Poradie a výsledky: 1. Marián Sedliak 152, 2. Jozef Šavolt (obaja Žarnovica) 127, 3. Ján Bartoš (MO SZTŠ Rudno n. Hr.) 85 kolov.

Šesť súťažiacich bolo aj v kategórii seniorkyBC (60-roč. a staršie). Tu zhodne, po 98 kolov, nahádzali dve súťažiace a tak nasledoval dodatočný rozhod. V ňom bola úspešnejšia, a tak zvíťazila, Mária Humená (M-ŠSK Žiar n. Hr.) pred Elenou Debnárovou (Žarnovica). Tretia bola Anna Benčatová (Žarnovica) s 96 zvalenými kolmi.

Piati súťažili v kategórii senioriB (60-69 roč.). Výkonom 152 kolov presvedčivo zvíťazil Jaroslav Krnáč (MO SZTŠ Žarnovica). Druhý skončil Jozef Piecka (MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica) so 146 a tretí Peter Žarnovičan (Hodruša-Hámre, člen ŠSK Žarnovica) so 122 kolmi.

Len dvaja súťažili v kategórii senioriC (70-roč. a starší). Víťazom bol najstarší účastník súťaže Ivan Kunský (MO SZTŠ Žarnovica) výkonom 136 kolov. Druhý bol František Rendla (Žarnovica) so 62 kolmi.

Tieto najlepšie trojice, resp. v jednom prípade dvojica, boli ocenené športovými pohármi.

Podujatie bolo súčasne aj Majstrovstvami MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica, bez rozdielu kategórií. Majstrom týchto organizácií sa tak stal Jaroslav Krnáč so 152 kolmi. Druhý skončil Jozef Piecka so 146 a tretí Ivan Kunský so 136 zvalenými kolmi. Táto trojica bola ocenená športovými trofejami.

Počas celej súťaže bola výborná športová atmosféra a všetci sa navzájom povzbudzovali, aby dosiahli čo najlepšie výkony. K úspešnému priebehu prispel aj hlavný rozhodca súťaže a súčasne predseda Kolkárskeho oddielu Žarnovica Radoslav Fúska, za čo mu patrí veľká vďaka. Na záver J. Piecka všetkým poďakoval za účasť a zaželal krásne vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody a osobných i športových úspechov.

Ing. Jozef Piecka

Foto: autor a Margita Líšková

Text k foto:

01 – Ocenení súťažiaci v kategóriách deti a dorast (zľava) M. Žarnovičan, M. Beniaková, S. Dúchajová, V. Kratmüllerová a T. Kratmüller

02 – Podstatná časť najúspešnejších v kategóriách dospelých

03 – Najlepšia trojica M-MO SZTŠ a ŠSK Žarnovica (zľava) J. Piecka, J. Krnáč a I. Kunský

Ďakujeme autorovi za príspevok