Súťaž IPSC presunutá

Súťaž IPSC, ktorá sa mala konať v sobotu 24. 06. sa presúva na zatiaľ neurčený termín.

Všetci budú včas informovaní o novom termíne konania súťaže!