Verejná regionálna strelecká súťaž Žarnovická cena – 15. ročník 2022

Výsledková listina zo súťaže ŽARNOVICKÁ CENA + DESIATKY 2022 (09. 10. 2022).